Вашият Домакин

Share this Page

Конгресът на ITF ще се проведе в София, столицата на България, по покана на българските организации-членки на ITF, със специалната подкрепа на члена на Изпълнителния съвет на ITF, Екатерина Йорданова от Съюза на транспортните синдикати в България, СТСБ. Вижте тук за списък на организациите-членки на ITF.

Знаете ли че?

  • България е най-старата държава в Европа.

  • българската азбука е създадена през 9-ти век.

  • българите произлизат от траките, прабългарите и славяните.

Можете да разберете повече за богата история на България, като свалите Брошурата с информация за Конгреса.

Синдикатите в България: стари, но млади

Синдикалното движение в България възникна след края на руско-турската война през 1878 година. Първи се организираха учителите, следвани от печатарските работници, които, недоволни от заплащането и лошите условия на труд, започнаха стачни действия. През следващите години, работници от различни индустрии се сдружиха, за да формират синдикални организации. В началото те били свързани със социалистическите партии в страната, но през 1924 г. те се обединиха и обявиха независимост.

След подкрепената от Съветския съюз "социалистическа революция на 9-ти септември, 1944" Отечествения фронт (OФ) взе властта и създаде народна република. Частната собственост беше национализирана и останалите партии бяха ликвидирани. Създоха се нови съюзи и всички работници се обединиха в Общ работнически синдикален съюз (ОРСС), който е тясно свързан с комунистическата партия. По онова време бяха приети някои про-работнически закони и те са останали частично в сила и днес.

През 1987 г., на синдикатите беше предоставена определена автономия, което позволи синдикатите да могат да вземат самостоятелни решения за задачите и действията си. В резултат на това се появиха два национални синдикати - Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда Подкрепа (КТ Подкрепа) – с което се възроди синдикалното движение в България. По този начин, синдикатите в България имат дълга история - но са и млади в същото време.

Синдикалните права днес

Напоследък независимият синдикализъм е изправен пред враждебно отношение поради приватизацията и новите работодатели, които се появиха. В резултат на това социалният диалог в някои случаи трябваше да започне от нулата, а в частния сектор той все още е неофициално забранен.

Днес, синдикатите обхващат 20% от работещите в страната, а в транспортния сектор - 27%.

Законът не осигуряват достатъчна защита срещу актове на намеса от страна на работодателите. Стачките са възпрепятствани от прекомерни правни предпоставки, изискващи по-голямата част от всички работници в предприятието да гласува в подкрепа на стачните действия. Държавните служители не разполагат с право на колективно договаряне и право на стачка. Железопътните работници са прекалено ограничени в правото си на стачка, тъй като законът постановява широки минимални услуги в железопътните услуги.

Пред Инспекцията по труда в България бяха поставени въпроси във връзка с отказа да се преговаря добросъвестно и за анти-профсъюзната дискриминация срещу синдикалните ръководители. Имаше и атаки срещу синдикални сгради и имущество.

За повече информация относно синдикалните права в България вижте годишното проучване на Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC).