Взаимно уважение

Share this Page

Политика на взаимно уважение

ITF има политика на взаимно уважение в полза на всички участници на срещата. Текстът на тази политика е на разположение тук. Ако имате притеснения относно поведение, което може да противоречи на правилата, моля обърнете се на първа инстанция към Стюарт Хауърд, заместник- генерален секретар.