Ежедневен обзор на Конгреса

Share this Page

Четете, следете и гледайте последните новини от Конгреса в ежедневното резюме от София, което ще обедини новините и актуализациите от събитието.

10 август
http://eepurl.com/0Kler - EN

11 август
http://eepurl.com/0N52b - PT
http://eepurl.com/0N6mr - EN

12 август
http://eepurl.com/0Rz1T - EN
http://eepurl.com/0Kk75 - FR

13 август
http://eepurl.com/0XUFL - EN
http://eepurl.com/0XNI1 - GR
http://eepurl.com/0XTm9 - FR
http://eepurl.com/0XG61 - PT

14 август
http://eepurl.com/03A1T - EN
http://eepurl.com/04dF1 - FR
http://eepurl.com/04rrb - GR
http://eepurl.com/050Kb - PT

15 август
http://eepurl.com/07H5r - EN
http://eepurl.com/09dH5 - FR
http://eepurl.com/0_LB9 - GR
http://eepurl.com/0_PG5 - PT