Изграждане на стратегия за бъдещето

Share this Page

Транспортните работници в света и техните синдикати ще обсъдят своите приоритети на конгреса на ITF. Те ще обсъдят политическата стратегия, разработена от отрасловите и регионалните групи на ITF, техните цели са заложени в Тематичния доклад на ITF и могат да се видят в страницата Документи.

Включете се в дебата

Вие ще продължите работата и политическата стратегия, за да спечелите за каузата на транспортните работници с подкрепата на ITF – така че кажете мнението си тук - в дебата относно приоритетите на работниците от транспорта в света и техните синдикати.

Бързо и лесно е да представите вашите коментари. Всичко, от което се нуждаете е един имейл адрес или регистрация във Facebook, Twitter или Google - изберете зоната, където искате да оставите коментар или да отговорите и просто кликнете върху " Публикуване на коментар".

Възможен е и друг път
Като използваме нашата стратегическа позиция : заедно сме по-силни
Адаптиране към промените в индустрията
Солидарност в действие: Защита на правата на работниците и международните трудови стандарти

Вижте дискусиите в нашите регионални конференции