Конгрес без хартия

Share this Page

Конгрес 2014 е конгрес без хартия и е първият Конгрес на ITF, осъществен изцяло в електронен формат.

На всеки делегат ще предложим конгресен таблет, който може да се използва за достъп до конгресните документи и за участие он-лайн.

Тук имате достъп до дневния ред на конгреса на ITF, графика и докладите, включително пленарните дискусии, секционните конференции и регионалните избирателни групи.

Ако искате хартиени копия на вашите документи, трябва да си ги разпечатате преди пристигането си в София.

Как да ползвате сайта на Конгреса

По време на регистрацията ще има сесии, които да ви помогнат да се запознаете със сайта на Конгреса и екип от помощници, които да са на разположение и да ви помагат по време на събитието.