Конгрес изцяло в електронен формат

Share this Page

Конгрес 2014 беше Конгрес без хартия и беше първият Конгрес на ITF, осъществен изцяло в електронен формат. На всеки делегат беше предложен конгресен таблет, който делегатите можеха да се използват за достъп до конгресните документи и за участие он-лайн.