Нашият Обхват

Share this Page

Около 700 синдиката, представляващи над 4,5 милиона транспортни работници от около 150 страни са членове на ITF.

В София през 2014година ние искаме да видим колкото се може повече представители-делегати от нашите организации-членки от целия свят и всички да допринасят и да участват по време на събитието.

Картата по-долу показва глобалния обхват на ITF чрез вас, членовете. Конгресът е вашето събитие и възможност да покажете, че заедно сме по-силни - от глобалната криза към глобална справедливост, транспортните синдикати отвръщат на удара.

Глобален обхват на организациите-членки на ITF