Резултати от конгреса

Share this Page

Конгрес 2014 беше конгрес без хартия и беше първият Конгрес на ITF, осъществен изцяло в електронен формат.

По-долу ще намерите достъп до документацията на Конгреса на ITF (на английски език), включително резултатите от пленарните дискусии, резултатите от секционните конференции и изборите.

Прочетете нашите доклади в рубриките Ежедневен обзор на Конгреса на www.itfcongress2014.org/congress-daily-roundup.

大会資料の日本語版はこちらをご覧ください。
Ограничен набор от документи за конгреса са достъпни на български език – погледнете тук

Документи

MESSAGE OF SUPPORT TO THE 43RD ITF CONGRESS, SOFIA, BULGARIA
The ILO and the workers of the global supply chains workers' group