Синдикалните права днес

Share this Page

Напоследък независимият синдикализъм е изправен пред враждебно отношение поради приватизацията и новите работодатели, които се появиха. В резултат на това социалният диалог в някои случаи трябваше да започне от нулата, а в частния сектор той все още е неофициално забранен.

Днес, синдикатите обхващат 20% от работещите в страната, а в транспортния сектор - 27 %.

Законът не осигуряват достатъчна защита срещу актове на намеса от страна на работодателите. Стачките са възпрепятствани от прекомерни правни предпоставки, изискващи по-голямата част от всички работници в предприятието да гласува в подкрепа на стачните действия. Държавните служители не разполагат с право на колективно договаряне и право на стачка. Железопътните работници са прекалено ограничени в правото си на стачка, тъй като законът постановява широки минимални услуги в железопътните услуги.

Пред Инспекцията по труда в България бяха поставени въпроси във връзка с отказа да се преговаря добросъвестно и за анти-профсъюзната дискриминация срещу синдикалните ръководители. Имаше и атаки срещу синдикални сгради и имущество.

За повече информация относно синдикалните права в България вижте годишното проучване на Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC)