Сообщения участников

Поделиться с друзьями

Участники-репортеры были обучены размещать сообщения на сайте конгресса в реальном времени. Здесь вы найдете их комментарии и отчеты, поступившие непосредственно из зала заседаний.

Participant Reports

news

На 12.08.2014 от 14:00 се проведе конференция на секция “Пристанищни Работници”.

Водещият екип на конференцията, председателстван от самия Пади Крамлин, представи в обширна презентация основната проблематика при пристанищата. Разгледани бяха най-сериозните въпроси, заслужаващи специално внимание като: GNT, удобни флагове в пристанищата и, разбира се, проблемът с нарастващата приватизация. Автоматизацията бе посочена като въпрос, по който синдикатите трябва да имат право на глас. Бе обърнато специално внимание и на женските и младежките политики в сектора.

След това бе даден ход на отворена дискусия. Всички присъстващи на конференцията бяха окуражени да споделят своите виждания и затруднения, за да бъдат търсени решенията им през следващия междуконгресен период. Солидарността между членовете на МТФ бе изтъкната като основен инструмент.

Конференцията приключи с аплодисменти след успешното гласуване и избиране на ново ръководство, женски представител на секцията, младежки представител и членове на Комитета на секцията.

Теодора Георгиева

СТСБ

08/13/2014
news

Wij zijn in Sofia om gezamelijk afspraken te maken en uit te voeren teen misstanden, onrecht, ongelijke behandelingen en geweld tegen arbeiders

08/10/2014