Участници-репортери

Share this Page

Participant Reports

news

„Организиране на трансграничните шофьори на камиони“ с домакини eвропейската пътна секция на МТФ беше едно от най-интересните събития по време на конгреса. То представи опита на СТСБ и партниращите му синдикати от Дания, Белгия, Холандия и Румъния по проекта CrossRoad. Обединяващата цел - да се преборят с недопустимите за модерна и демократична Европа нива на социален дъмпинг сред трансграничните шофьори.

За какво става дума? Шофьорите на камиони от наскоро присъединили се към Европейския съюз държави като Румъния и България (както и от държави, които още не са членки на ЕС като Македония и Украйна) биват наемани на работа от мултинационални компании за превоз на стоки из Европа при почти нечовешки условия на работа и живот срещу заплащане, което не би трябвало да приема никой уважаващ себе си шофьор. Това поражда напрежение в общественото пространство и създава проблем, пред който никой синдикат не може да стои безучастно.

За българските и румънските синдикати положението е нетърпимо, защото нашите шофьори имат спешно нужда от защита на трудовите си и човешки права като пълноправни граждани на ЕС, а не да бъдат превръщани в „модерните роби на Европа“. Както разбрахме от представените данни, близо 60% от интервюираните от ЕТФ шофьори работят средно за по 10 евро на 100 км изминат път, без да им се осигуряват най-базови условия на живот и труд. Тези мъже прекарват цялото си свободно време в камиона, с който пътуват; не им се полага дори елементарно медицинско обслужване; и с месеци не могат да пътуват до родината и да видят семействата си.

За транспортните синдикати от държави като Дания, Белгия, Холандия положението е също толкова неприемливо, защото нашите шофьори подриват всички стандарти и социални придобивки, за които западноевроепйските им колеги са се борили с пот и кръв в продължение на години. Така те самите се виждат принудени да работят при все по-унизителни условия, нямащи нищо общо с договореното в техните колективни трудови договори.

Този социално-икономически проблем е пряк резултат от отварянето и дерегулацията на „единния европейски пазар“ и неолибералната политика, прокарвана от повечето европейски правителства през последните 20-ина години. Тази политика насърчава непрестанния ламтеж за печалби на мултинационалните компании, и им позволява да оперират на територията на чужди държави без да спазват и най-елементарни стандарти за безопасност, и при нечовешко занижаване на условията на труд. „Така Европа се превръща в ад за всички, които са заети в трансграничните превози с камиони“ - обобщи един от говорителите.

„Налице е сериозен социален дъмпинг от страна на шофьорите от България и Румъния в западните страни от Европа. За нас това е проблем, с който трябва да се борим заедно”, заяви в изказването си пред участниците в конгресните събития Екатерина Йорданова – председател на СТСБ, и добави, че „скоро ще подпишем и втори проект за борба със социалния дъмпинг, с цел да запазим работата по пътищата безопасна за работниците и за гражданите”.

По проекта под мотото „Респект към професионалните шофьори” са отпечатани листовки, адресирани към шофьорите от България и Румъния, наемани на работа в Белгия, Дания и Холандия, които им помагат да разберат проблема – за тях самите и за европейските им колеги. Публикувано е и изследване на ЕТФ за условията на труд и живот на професионалните шофьори “Модерното робство в модерна Европа”, целящо да привлече общественото внимание в европейските държави към проблема със социалния дъмпинг, причинен от транснационалните компании. В интернет може да бъде видян и кратък филм за условията на работа и живот на нашите трансгранични шофьори. И, въпреки че е направено много, предстои още работа за променяне нагласите в обществата в цяла Европа, и сериозна борба за гарантиране на по-стриктни регулации на ниво ЕС.

Росана Обрешкова за СТСБ

08/20/2014
news

"Заклевам се никога да не упражнявам, прикривам или насърчавам насилие над жени. Заклех се!"

С тези думи стотици мъже се заклеха едновременно по време на пленарното заседание на 43 конгрес на МТФ, а гласовете им изпълваха зала 1! Делегатите на конгреса подчертаха, че с този проблем не трябва да се борят само жените, а преди всичко мъжете, тъй като в повечето случаи те са източникът на насилие.
"Една на всеки три жени по света е жертва на насилие. Това е епидемия!", изрази тревогата си пред конгреса една от жените делегати.
Делегатите приеха единодушно приоритетите на МТФ за преодоляване на проблема през 2014 - 2018г.

Росана Обрешкова за СТСБ

08/15/2014
photo

Иванка Иванова

08/14/2014
comment

От 10 август до днес тази стара африканска поговорка беше цитирана в най-разнообразен контекст и по повод най-различни примери, идващи от четирите краища на света. Всеки сам и всички заедно сме осъзнали, че единственият начин да постигаме синдикалните си цели е да действаме глобално чрез мрежи на солидарност, организирани около общите ни проблеми. Примерите за това вече са налице: работещи, успешни, вдъхновяващи проекти като синдикалната мрежа на работещите в системата на южноамериканския авиационен гигант ЛАТАМ, европейският проект Cross Road: респект за професионалните шофьори.и съвместната кампания на докери и моряци срещу удобните флагове. Тези вече доказали се добри практики могат да бъдат споделяни и заимствани както между различните географски региони на МТФ, така и между различните транспортни сектори. Както чухме и от трибуната на женската конференция днес, МТФ иска да стигне далеч.Затова избираме да вървим ЗАЕДНО!

Росана Обрешкова
СТСБ

08/14/2014
news

Тази вечер представители на транспортните синдикати от различни държави се събраха да дискутират какви действия ще предприемат в защита на климата. Срещата започна с презентация, по време на която стана ясно, че МТФ е силно ангажирана с проблемите, причинени от промените в климата, и работи за преодоляването им. Беше подчертано че, за да се действа за намаляване на източниците на парниковия ефект - трябва първо проблемът да бъде осъзнат. МТФ си сътрудничи с редица международни организации, но преди да бъде разрешен в международен план, проблемът за промените в климата трябва да намери приоритетно място в националните политики.

Решението на този проблем е предизвикателство, което се нуждае не само от практически усилия, но и от политическа намеса, за да бъде преодоляно. В презентацията се включи и Шарън Бъроу, която подчерта, че все още имаме шанс да спрем развитието на този глобален проблем, ако действаме незабавно и обединено. Според нея предизвикатествата, които стоят пред транспортните синдикати, са мобилизирането на повече хора и създаването на ефективен диалог между работници и работодатели. Сред възможните решения са използването на подобрени технологии и зелена енергия, за да се ограничи концентрацията на парникови газове. Увеличаването им в резултат от човешката дейност е най-вероятната причина за постоянно ескалиращото покачване на средната глобалната температура от втората половина на 20 век насам.

Шарън Бъроу подчерта, че борейки се с този проблем, ние се борим за бъдещето на децата ни. МТФ е горда с постигнатото в областта и продължава да работи в същата посока чрез провеждания на обучения, най-вече за млади работници.

Срещата продължи под формата на дискусия, в която взеха участие делегати от всички краища на света. Според представителя на германските транспортни синдикати пътят към разрешаване на проблема е недвусмислен - ограничаване на вредните емисии и обединяване на усилията. Представители на транспортните синдикати на САЩ също присъстваха, за да изразят подкрепа към инициативите на МТФ. По този повод бе напомнено, че на 21.09.2014 в Ню Йорк ще се проведе среща между синдикати и активисти. Целта е да се акцентира върху проблема за промените в климата, да се изгради план за разрешаването му. „От нас зависи решението на климатичната криза” според американският представител. В дискусията се включи и представителят на Малдивите, според когото в основата на проблема е неговата все още недостатъчна осъзнатост. От своя страна представителката на младите работници в Кения сподели, че е впечетлена от постиженията на България в областта. Кения прави усилия за преудоляване на проблема на национално ниво. Тази година там е организирана конференция по темата.

В дискусията взе участие и Регионалният секретар на МТФ за Африка - Жосеф Кевин Катенд. Според думите му Африка е най-застрашена от проблемите с климата и на континента не се отделя достатъчно внимание за разрешаването им. Той сподели, че най-притеснително е невежеството на хората, които имат власт да помогнат. Представителите на Етиопия и Пакистан се присъединиха към мнението на своите колеги.

Накрая Шарън Бъроу обобщи усилията и общите цели на транспортните синдикати. Тя подчерта, че приоритети са: обучението на млади хора; стремежът към по-голяма публичност за проблема; сътрудничеството и диалогът както на национално, така и на международно ниво. Най-важно за момента е ограничаването на вредни емисии чрез използване на по-чисти технологии. По този начин условията на труда също ще се подобрят. Много важна за синдикатите е пряката връзка на климатичните промени с условията и качеството на труд, защото както заключи Шарън Бъроу „няма да има повече работа, ако погубим планетата си”.

Таня Вълкова

репортер за СТСБ

08/14/2014