Адаптиране към промените в индустрията

Share this Page

Замяната на много обществени транспортни услуги чрез неформални транспортни услуги остави огромна маса работници необхванати в синдикални организации. В същото време лицето на транспортната индустрия се променя, ние сме свидетели на това, че все повече жени поемат традиционно мъжки роли, а мултинационални компании за търговия на дребно като Walmart диктуват правата на работниците.

Въпрос 1

Преглед Публикувай

Как може синдикатите от ITF да идентифицират водещи компании и нови участници, които заплашват установените трудови стандарти в индустрията?

коментари
 
 

Въпрос 2

Преглед Публикувай

Как се променя вашия синдикат, за да стане по-подходящ за жените-работнички и младите работници? 

коментари
 

Въпрос 3

Преглед Публикувай

Какви съюзи трябва да направят ITF синдикатите за борба с приватизацията и насърчаване на обществения транспорт за всички?

коментари
 

 

Бързо и лесно е да ни изпратите вашите коментари. Всичко, което ви трябва е един имейл адрес или регистрация в Facebook, Twitter или Google - с помощта на бутона "отговор" можете или да публикувате коментар по-долу, или да отговорите на съществуващ коментар. (Съвет: използването на символа @ пред дадено име означава, че вашето съобщение е адресирано до конкретен потребител – например, @ ITF означава, че вашият отговор е насочен към потребител ITF).

Моля, имайте предвид, че всички публикувани коментари са обект на политиката на ITF за допустимо използване, вижте Политика за допустимо използване. Разберете повече за Условията на ITF за използване (Условия за използване) и Декларацията за поверителност (Декларация за поверителност), като щракнете върху връзките.