Възможен е и друг път

Share this Page

Синдикатите устояха на много нападки от страна на правителства и работодатели. Транспортните работници също са от ключово значение както за веригата на доставки, така и движението на стоки. Трябва да използваме този браншова и стратегическа сила, да осигурим алтернативна политика и да се борим срещу неолиберализма.

Въпрос 1

Преглед Публикувай

 

Предприел ли е вашия синдикат политическа кампания, за да се бори за алтернатива? Разкажете ни тук как, кога и каква?

коментари
 
 

Въпрос 2

Преглед Публикувай

 

Как могат транспортните синдикати да се мобилизират и да изградят все по - всеобхватно движение за преодоляване на неравенството и за насърчаване на справедливостта?

коментари
 
 

Въпрос 3

Преглед Публикувай

 

Какво е най-доброто, което ITF може да направи, за да обедини силата на транспортните работници в различните страни по целия свят?

коментари
 
 

 

Бързо и лесно е да ни изпратите вашите коментари. Всичко, което ви трябва е един имейл адрес или регистрация в Facebook, Twitter или Google - с помощта на бутона "отговор" можете или да публикувате коментар по-долу, или да отговорите на съществуващ коментар. (Съвет: използването на символа @ пред дадено име означава, че вашето съобщение е адресирано до конкретен потребител – например, @ ITF означава, че вашият отговор е насочен към потребител ITF).

Моля, имайте предвид, че всички публикувани коментари са обект на политиката на ITF за допустимо използване, вижте Политика за допустимо използване. Разберете повече за Условията на ITF за използване (Условия за използване) и Декларацията за поверителност (Декларация за поверителност), като щракнете върху връзките.