Anpassning till näringsförändringar

Share this Page

När kollektivtrafiken ersatts av informella transporttjänster har många arbetare hamnat utanför de fackliga organisationerna. Samtidigt håller transportbranschen på att förändras; fler och fler kvinnor har traditionellt manliga roller och internationella detaljhandelsföretag som t.ex. Walmart är tongivande för arbetstagarnas rättigheter.

Fråga 1

Läs Posta

Hur kan ITF-förbund identifiera inflytelserika företag och nya aktörer som hotar etablerade arbetsnormer i näringen?

Kommentarer

Fråga 2

Läs Posta

Vad gör ditt förbund för att bli mer relevant för kvinnor och unga arbetstagare?

Kommentarer

Fråga 3

Läs Posta

Vilka allianser bör ITF:s medlemsförbund ingå för att bekämpa privatisering och främja kollektivtrafiken?

Kommentarer

 

Det går snabbt och enkelt att lämna kommentarer. Allt du behöver är en e-postadress eller ett Facebook-, Twitter- eller Google-konto – antingen ”post a new comment” (posta ny kommentar) genom att trycka på knappen nedan eller svara på en kommentar genom att använda ”reply” (svara). (Tips: genom att använda @ symbolen före ett namn är det klart att din kommentar riktar sig till en viss person – te.x. @ITF betyder att du svarar på ITF:s kommentar).

Vi ber er notera att alla kommentarer är föremål för ITF:s Acceptable Use Policy (Regler för användning). Ta reda på mer om ITF:s Terms of Use (användarvillkor) och Privacy Policy (integritetspolicy)