Fackliga rättigheter idag

Share this Page

På senare tid har oberoende facklig verksamhet mött fientlighet på grund av privatisering och nya arbetsgivare som har dykt upp. Till följd därav har social dialog måst börja från början, och är i den privata sektorn fortfarande informellt bannlyst.

Idag är den fackliga organisationsgraden i landet 20 procent, med 27 procents organisationsgrad i transportsektorn.

Lagen ger inte adekvat skydd mot inblandning av arbetsgivare. Strejker hindras av alltför stora lagliga nödvändiga förutsättningar som kräver att majoriteten av alla arbetstagare i ett företag röstar för en strejkaktion. Statstjänstemän har inte rätt att förhandla kollektivt eller strejka. Järnvägsarbetare är också alltför hårt begränsade i sin rätt att strejka, då lagen fastställer omfattande lägsta service i järnvägstrafiken.

Ärenden har tagits upp med det bulgariska arbetsinspektoratet om vägran att förhandla i god anda och antifacklig diskriminering mot fackliga ledare, och det har skett angrepp mot fackliga lokaler och egendom.

För mer information om fackliga rättigheter i Bulgarien, se IFS årliga översikt.