Conference Updates

news
Sjöfolket sätter kursen för de kommande fyra åren

Ombuden vid sjöfolkssektionens konferens tog sig an en fullpackad dagordning. Efter att snabbt ha antagit kongressens temadokument debatterade de strategierna och utmaningarna för vägen framåt.

Deltagarna utbytte idéer, problem och de metoder som hade lönat sig för dem – innefattande samarbete med hamnarbetare och fördelarna med att arbeta tvärs över transportsektorer. Abdulgani Serang vid National Union of Seafarers of India förklarade: “Att tänka över sektionsgränser lönar sig – Bara ett e-postmeddelande från oss som sa att sjöfolk inte tänkte använda ett särskilt flygbolag hjälpte arbetstagare inom flyget att trygga en seger.” Det fyraåriga programmet antogs sedan.

Abdulgani Serang

Konferensen gick över till att fördöma angreppen av den grekiska regeringen på grekiskt sjöfolks civila och arbetsrättigheter, efter att Agis Tselentis från PNO fördömde “regeringens skamliga och flagranta angrepp grundläggande rättigheter” – och tackade ITF och dess medlemsförbund för deras stöd.

Agis Tselentis

Det fanns också stöd för åtgärder beträffande trötthet och alltför stora arbetsbelastningar förorsakade av underbemanning av fartyg, beträffande krisen i Pakistans handelsflotta samt för att tackla ojust behandling, kriminalisering och förbud mot ledighet iland. Det förelåg också en beslutsamhet att bekämpa de växande och utbredda problemen med rekryteringsskojare och det mänskliga lidande de förorsakar.

Dave Heindel

ITF:s sjöfolkssektions ordförande Dave Heindel förde skickligt förhandlingarna framåt i den takt som behövdes för att täcka de många debattämnena och konferensen kunde avslutas i tid efter att man röstat för att välja sjöfolkssektionens funktionärer, innefattande att omvälja sektionsordföranden till sin post utan motkandidat. Det togs ett uppskattande farväl av NSU:s Jacqui Smith som sektionens kvinnorepresentant – hon tar över rollen som ITF:s sjöfartssamordnare – och Lena Dyring välkomnades som nykomling i rollen.

Jackie Smith

Lena Dyring

Rekommenderad film: Se hur Paraguayanska fackliga medlemmar slog sig samman för att tackla exploatering och försvara sin nationella flagg

12 August 2014
news
Ett fullpackat sidoevenemang hyllar Nelson Mandela

SATAWU:s generalsekreterare Zenzo Mahlangu var värd för detta evenemang, vilket hyllade Mandelas kamp, under vilken han hölls fängslad i 27 år innan han släpptes 1990.

Mandela beskrevs som en ödmjuk man som blev Sydafrikas president från 1994 till 1999.

F.d ordförande för det danska sjöfartsförbundet, Henrik Berlau talade om Maritime Unions Against Apartheid rörelsen, vilken involverade DSU, två brittiska förbund, National Union of Seamen (NUS), Transport and General Workers Union (TGWU) och Seamen’s Union of Australia (SUA), vilka ledde i spetsen för oljeembargot mot den brutala apartheid regimen.

Maritime Union of New Zealands nationella sekreterare Joe Fleetwood, Maritime Union of Australias tillförordnade nationella sekreterare Mick Doleman och International Longshore and Warehouse Union (ILWU) internationella sekreterare/kassör berättade om deras förbunds roll i den globala kampen.

Andra talare berättade om deras förbunds kamp, inklusive Fatima Aguado (CC.OO), Mohamed El Saidi, (Tunisien) och Jong In Huy (Korean Railway Workers’ Union).

Ta också en titt på nyheter från evenemanget från våra deltagande reportrar.

12 August 2014
news
Kongressen stöder ny plan för facklig styrka

Ledamöterna stödde idag en ny väg för att bygga upp facklig styrka genom att använda de "fyra maktmedlen":

  • Befästa viktiga nav och korridorer
  • Påverka ledande aktörer i näringen
  • Aktivera våra stora medlemsgrupper
  • Följa geografiska förändringar

Biträdande generalsekreteraren Stuart Howard förklarade strategin: "Detta är frågor om att vinna eller försvinna, genom att fokusera vår energi på dessa maktmedel så kan ITF familjen bygga upp styrka inom alla transportsektorer, i alla världsdelar."

Aktivister talade om hur de fyra maktmedlen kommer att stärka deras förbund.

P1010823

Steve Turner from Unite the Union, Storbritannien, sa det var tid att utarbeta nya modeller. "Mitt förbund har jobbat nära tillsammans med ITF för att bygga upp ett förhållande mellan hamnarbetare och andra arbetstagare inom hamnområdet. ITF tar det nya organiseringssättet till alla delar av världen", sade han.

P1010817

Tony Sheldon

"Vi måste rikta in oss på de verkliga arbetsgivarna inom vår näring, ofta är det inte transportfirmor som bestämmer", förklarade Tony Sheldon, nationell sekreterare för Australiens transportarbetarförbund. "Vår kampanj, Säkra tariffer, håller de stora detaljhandlarna till ansvar för lastbilsförares arbetsförhållanden. Nu måste vi rikta in oss på de globalt ledande aktörerna i näringen."

P1010836

Simon Sang, ledare för Dock Workers Union i Kenya sade till ledamöterna att "för några år sedan gjorde vi en stor ansträngning för att nå kvinnliga och unga arbetstagare i hamnen i Mombasa. Detta gav vårt förbund energi och styrka att kämpa emot privatisering".

P1010837

Iván De La Guardia från Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta i Panama slutade med att fokusera på geografiska förändringar. "Panama investerar tungt i multimodal infrastruktur, men vi måste kämpa mot dåliga arbetsnormer. Allt eftersom vi skapar förbund inom alla transportsektorer så kommer ITF:s internationella solidaritet att vara en viktig källa till stöd.

11 August 2014
news
Facklig kamp världen över

Kongressens andra dag präglades av berättelser om facklig kamp världen över.

Det är väldigt lätt att glömma att facklig verksamhet i många andra länder är förknippat med hot, våld och ibland även mord.

Själv pratade jag med en vän från Ukraina som arbetade i det hus som brändes ner i början på Maj i år och där 46 personer miste livet. En annan stark historia kom från Honduras där en lokal fackföreningsledare fick fly och lämna sin familj på grund av hot och våld.

Att vara med i facket i sverige är inte bara en välgärning mot sig själv och sina svenska kollegor. Det är även en solidaritetshandling med folk över hela världen som varje dag kämpar för att förbättra sina levnadsvillkor.

Gabriel Dahlander
Svenska Transportarbetareförbundet

11 August 2014
news
Min kongress

Det här är första gången jag deltar i kongressen på plats, och jag tänker ta vara på tillfället. Förutom järnvägskonferensen och kvinnokonferensen kommer jag också att delta i sidoevenemang som handlar om Mandela, världsmusik och klimatförändring. Jag är deltagande reporter på kongressen och skickar uppdaterade rapporter om vad som händer till mina kollegor i Tanzania. Jag gör min röst hörd och uppskattad i diskussioner om viktiga frågor för järnvägsarbetare.

Oavsett om du är i Sofia eller hemma är det viktigt att du deltar, så vi kan gå framåt tillsammans. Se mina reportage från kongressen här

Rose Banyikwa, Tanzania Railway Workers' Union

11 August 2014