ITF-kongressen: Vi tror en annan väg är möjlig

Share this Page

På webbplatsen för kongressen under avsnittet för att bygga upp en strategi talar vi om förändring. Dela ert förbunds segrar med oss!

Konversationen har redan börjat – låt inte ert förbund eller er region komma på efterkälken, engagera er nu!

Med solidariska hälsningar

ITF:s kongressteam

PS – glöm inte att om ni inte deltar i kongressen så kan ni rösta genom fullmakt. Sänd ett e-postmeddelande till den tillförordnade generalsekreteraren på meetings@itf.org.uk för att meddela oss vem som kommer att rösta för er. Glöm inte – vi behöver era fullmaktsnomineringar minst fyra veckor före kongressen!