ITF:s globala närvaro

Share this Page

Cirka 700 fackförbund som företräder över fyra och en halv miljoner transportarbetare i 150 länder är medlemmar i ITF.

I Sofia 2014 vill vi se så många representanter som möjligt från våra medlemsförbund runtom i världen bidra till och delta i kongressen.

Kartan nedan visar ITF:s globala närvaro via er medlemmar. Kongressen är ert evenemang och innebär en möjlighet att ivsa att vi är starkare tillsammans – från global kris till global rättvisa går transportförbuden till motangrepp.

ITF:s globala medlemsförbund