Kvinnliga transportare på frammarsch

Share this Page

Att våra branscher sedan länge varit mansdominerade är ingen nyhet. Detta gäller både i Sverige och utomlands.

Men mycket görs från fackens håll för att stärka kvinnors roll på arbetsmarknaden, jobbet och inom förbunden. En helt avgörande fråga inför framtiden.

Date: 
12 August 2014