Arkiv för nyhetsrapporter

Share this Page

Live Updates Archive

news

"Denna organisation är storartad, en stolt sådan, på grund av er alla, och nu när ni har gett mig mandatet att sätta arbetstagare främst, avser jag att leda denna betydelsefulla organisation genom att göra just det!"

Stephen Cotton, ITF:s generalsekreterare

Är ungdomen vår framtid? Nej, den är vår nutid!

Fátima Aguado Queipo, ungdomsansvarig, CC.OO

"Sedan 1998 när ITF:s kvinnokommittée etablerades och vi introducerade kvoter för kvinnor på styrelsen, så har vi kommit långt och gjort stora framgångar men vi vet att vi måste fastställa konkreta aktioner."

Alicia Castro, Argentinas ambassadör

"Strejkrätten är mycket viktig. Arbetare måste kunna få strejka för att hindra att deras rättigheter kränks. Viva ITF!”

Luc Cortebeeck, ILO

08/15/2014
news

Steve Cotton har enhälligt valts till ITF:s generalsekreterare – 21 år efter att han började på specialavdelningen för sjöfolk.

Det var stormande bifall och stående ovationer för beslutet från de hundratals ombud som fyllde hallen i Palace of Culture, plus varma stödhälsningar och lovord för hans förvaltning av organisationen under de 22 månaderna sedan han trädde in för att fylla rollen som tillförordnad generalsekreterare.

ITF:s ordförande Paddy Crumlin sa: "Denna generation av arbetarledare kommer vid en tid när de angrips och degraderas av media. I en tid som denna – en tid med krig och åtstramningar samt nyliberalism – behöver vi ledare som inte står någon efter. Detta är en sådan man. Jag förklarar Steve Cotton vald."

När han accepterade den nya rollen lovade Steve Cotton: "Jag är hedrad, djupt ärad att ta över detta jobb. Denna organisation är storartad, en stolt sådan, bara på grund av er alla, och nu när ni har gett mig mandatet att sätta arbetstagare främst, avser jag att leda denna betydelsefulla organisation genom att göra just det!”

Han fortsatte: "Under min tid vid ITF har jag träffat så många underbara människor, tyvärr är de inte alla hos oss. Jag har upplevt så mycken vänskap och ömsesidigt stöd under åren."

"Jag kan bara säga att jag är förpliktigad och fast besluten att göra allt som står i min makt för att leverera för er för att ni är ITF. Tack."

08/15/2014
news

Vid ett sidoevenemang under #ITFcongress2014 förnyade transportarbetare sitt löfte att agera mot klimatförändringar.

Sharran Burrow, IFS generalsekreterare, uttryckte tydligt vad den fackliga rörelsen står för: I termer av aktioner om klimatet: "tillfällena för förbunden är lika spännande som de är utmanande".

Deltagarna sammanfattade de gångna aktionerna för klimatförändringar.

ITF till exempel, skrev på en samförståndspromemoria med den internationella gruppen för arbetsgivare inom stadstransport. Överenskommelsen binder båda parterna till att utöka stadstransport för att kunna minska koldioxidutsläpp och skapa miljövänliga och anständiga jobb.

Men vi måste agera nu. Och förbunden pratar inte bara om klimatförändringar.

En representant för transportförbund i USA tillkännagav stolt att de stöder och hoppas på att många förbund kommer till New York den 21 september 2014 för att delta i demonstrationen People Climate March

Tillsammans kan vi göra en väl avvägd övergång till en grönare och ljusare värld!

08/14/2014
news

Anna Llewellyn organiserade kongressens sidoevenemang - ett ambitiöst program med evenemang arrangerade av förbunden och av vilka det sista hölls igår kväll. Hon berättade för oss hur det gick:

"Det var jätte, jätte bra! Nästan 2000 personer deltog våra 28 evenemang under fyra dagar och kvällar. Det bästa med det - förutom den energi och entusiasm från alla som deltog - var att det var förbunden som ledde.

Det var ett ambitiöst program och feedbacken har varit överväldigande positiv. I slutändan så är det just därför vi gjorde det: att skapa mer utrymme där medlemmar kan bidra och bli mer involverad i kongressen, att dela synpunkter och erfarenheter i ett mindre formellt sammanhang och diskutera saker som är viktiga för dem.

Jag skulle vilja säga ett stort, stort tack till alla som var inblandade.

08/15/2014
news

Fredagen är en av de viktigaste dagarna under hela kongressen. Paddy Crumlin förklarade varför: "Detta är en dag med ett späckat program med motioner. Några av dem är kontroversiella och kommer att väcka debatt, och det är så det bör vara. Här ryms många åsikter. Vi är en mångfaldig familj. Vi söker inte en enda röst, vi eftersträvar konsensus."

Debatterna började, ändamålsenligt, med en som är ytterst grundläggande: mänskliga och fackliga rättigheter, inledd av ett tal av Luc Cortebeeck, ordförande för arbetstagargruppen inom ILO. "Rätten att strejka är grundläggande", sa han. "Arbetstagare måste kunna strejka för att stoppa kränkningar av sina rättigheter. Leve ITF!"

Kongressen fortsatte med att överväldigande stödja ITF-aktion för att försvara den rätten genom solidaritet och gemensamma, fortgående åtgärder. Alla, fick de höra, kan vidta åtgärder på www.right2strike.org. Det förelåg också omedelbart stöd för det fortgående arbetet för att säkerställa fackliga och mänskliga rättigheter i Swaziland, följt av stöd för sann föreningsfrihet i Chile, och solidaritet både med Venezuelas transportarbetare och med Kubas folk, som fortfarande får utstå en orättfärdig blockad.

Det är dags för åtgärder mot de antifackliga Gulfstaterna, särskilt inom flygsektorn, beslöt kongressen, samt att förstärka och utöka den befintliga kampanjen mot de flagranta orättvisor som begås mot personalen vid Qatar Airways – och erbjuda ITF-stöd till IFS kampanj Re-run the Vote för att förvägra Qatar rätten att anordna evenemanget om man vägrar att bättra sig.

Ett tema som har löpt rakt igenom denna kongress, i sidoevenemang, aktioner och debatter, har varit det fullständiga fördömandet av våld mot kvinnor. "Genom en global kampanj för att få slut på det våldet har vi en reell chans att göra skillnad", sa Brigitta Paas till ombuden, innan alla männen i hallen reste sig för att svära på att förkasta sådant våld.

Palestina var "en extraordinärt laddad debatt", sa Paddy Crumlin och lovordade redaktionsutskottets arbete (se här och här) för att föra samman ett antal motioner om ämnet till en, vilken uttalade avsky över konflikten i Gaza, stödde IFS Uppmaning till åtgärder beträffande Gaza, fördömde ockupationen av Palestina och applåderade den snabba responsen av ITF och medlemsförbund att sända humanitär hjälp. Motionen fick överväldigande stöd. "Denna kongress har sagt 'vi har fått nog'", deklarerade Paddy Crumlin.

Det fanns tydligt stöd för ITF:s ökande ungdomsarbete och deltagarna fortsatte sedan med att fördöma gamfonder och Transatlantic Trade and Investment Partnership:s orättfärdigheter under en dag som upplevde demokrati i handling och angav en tydlig väg för att säkerställa arbetstagares rättigheter under kommande dagar och år.

För att se foton av talare och förslagsställare till motioner idag, tillsammans med ett bildgalleri från kongressen 2014 gå in på

08/15/2014