Effektiv solidaritet: försvara arbetstagarnas rättigheter och internationella arbetsnormer

Share this Page

ITF har en historia av att snabbt kunna utforma och genomföra solidaritetsaktioner till stöd för medlemsförbund som går igenom viktiga tvister eller står inför allvarliga kränkningar av de fackliga rättigheterna. Långsiktiga strategier och effektiva taktiker behövs för att hantera de multinationella företagen.

Fråga 1

Läs Posta

 

Vilka metoder kan ITF:s förbund använda för att kontrollera företagens kränkningar av arbetstagares rättigheter?

Kommentarer
 
 

Fråga 2

Läs Posta

 

Hur kan vi på ett effektivt sätt rikta in våra ansträngningar på länder där man saknar facklig organisering?

Kommentarer
 
 

Fråga 3

Läs Posta

 

Hur kan solidaritetsnätverken förbättras?

Kommentarer
 
 

Fråga 4

Läs Posta

 

Hur ska vi arbeta för att internationella arbetsnormer ska efterlevas?

Kommentarer
 
 

Det går snabbt och enkelt att lämna kommentarer. Allt du behöver är en e-postadress eller ett Facebook-, Twitter- eller Google-konto – antingen ”post a new comment” (posta ny kommentar) genom att trycka på knappen nedan eller svara på en kommentar genom att använda ”reply” (svara). (Tips: genom att använda @ symbolen före ett namn är det klart att din kommentar riktar sig till en viss person – te.x. @ITF betyder att du svarar på ITF:s kommentar).

Vi ber er notera att alla kommentarer är föremål för ITF:s Acceptable Use Policy (Regler för användning). Ta reda på mer om ITF:s Terms of Use (användarvillkor) och Privacy Policy (integritetspolicy).