Солидарност в действие: Защита на правата на работниците и международните трудови стандарти

Share this Page

ITF се гордее с рекорд в предприемането на солидарни действия за бързо реагиране в подкрепа на организации-членки, които водят особено важни спорове или са се сблъскали със сериозни нарушения на синдикалните правата. Необходими са дългосрочни стратегии и ефективни тактики за справяне с многонационалните корпорации.

Въпрос 1

Преглед Публикувай

 

Какви методи могат да използват синдикатите от ITF, за да контролират корпоративните нарушения на правата на работниците?

коментари
 
 

Въпрос 2

Преглед Публикувай

 

Как можем ефективно да обхванем страни, които не са членки на синдикатите?

коментари
 
 

Въпрос 3

Преглед Публикувай

 

Как може мрежите за солидарност да работят по-добре?

коментари
 
 

Въпрос 4

Преглед Публикувай

 

Как можем да накараме международните стандарти на труда да работят за нас?

коментари
 
 

Бързо и лесно е да ни изпратите вашите коментари. Всичко, което ви трябва е един имейл адрес или регистрация в Facebook, Twitter или Google - с помощта на бутона "отговор" можете или да публикувате коментар по-долу, или да отговорите на съществуващ коментар. (Съвет: използването на символа @ пред дадено име означава, че вашето съобщение е адресирано до конкретен потребител – например, @ ITF означава, че вашият отговор е насочен към потребител ITF).

Моля, имайте предвид, че всички публикувани коментари са обект на политиката на ITF за допустимо използване, вижте Политика за допустимо използване. Разберете повече за Условията на ITF за използване (Условия за използване) и Декларацията за поверителност (Декларация за поверителност), като щракнете върху връзките.