Organisering, organisering, organisering

Share this Page

Unpublished

"Vill du gå snabbt, gå själv. Vill du gå långt, gå tillsammans"

Under torsdagen samlades över 300 unga transportare från hela världen i vad som var den största sammankomsten av unga transportare i ITF:s historia. Och garanterat den mest energiska konferensen under kongressen.

Huvudfokus låg på organisering, att bygga och stärka fackliga strukturer för unga arbetare över hela världen, samt på att tackla klimatfrågan. Två ödesfrågor för alla arbetare och den samlade arbetarrörelsen.

Det är både en ögonöppnare och en inspiration att möta människor som kämpar med att bygga upp sina fackförbund. Många av dessa unga arbetare kämpar mot samma förhållanden som fanns i Sverige för över 100 år sedan och det känns fint att vi som kommit längre kan hjälpa dem i sin kamp.

Som jag skrev tidigare, ett medlemskap i facket är inte bara för att hjälpa sig själv eller sina kollegor i Sverige. Samtidigt stödjer man också kollegor och medmänniskor över hela världen.

//Gabriel Dahlander

Date: 
14 August 2014