Pappersfri kongress

Share this Page

2014 års kongress är pappersfri och ITF:s första helt digitala kongress.

Alla delegater kommer att kunna få en surfplatta som de kan använda för att få tillgång till dokument och delta på webben.

Här kan ni se kongressens dagordning och tidsplan, inklusive plenarmöten, sektionsvisa konferenser och regionala valgrupper.

Om ni vill ha papperskopior av era dokument måste ni skriva ut dem innan ni anländer till kongressen.

Använda kongressens webbplats

Under registreringen till kongressen kommer det att hållas utbildningar som hjälper dig att bekanta dig med kongresswebbplatsen, och ett team med informatörer kommer att finnas till hands för att hjälpa till under hela evenemanget.