Да използваме нашата стратегическа позиция; заедно сме по-силни

Share this Page

Консервираната риба тон е третият най- важен продукт, който кара клиентите да ходят в супермаркетите в Съединените щати . Рибата тон минава по веригата на предлагането и се доставя на потребителя от транспортните работници, както и рибовъдите, рибарите и работниците в магазините. Ние знаем, че заедно, като синдикалисти по веригата на предлагането, нашата сила е безспорна.

Въпрос 1

Преглед Публикувай

 

Как може нашите транспортни синдикати да се свържат с работници в други индустрии, с които имат общи интереси?

коментари
 
 

Въпрос 2

Преглед Публикувай

 

Какви примери имаме за изграждане на солидарност по протежение на транспортните коридори за борба със социалния дъмпинг?

коментари
 
 

Въпрос 3

Преглед Публикувай

 

Къде в света трябва да се концентрираме сега, за да създадем база за синдикати в бъдеще?

коментари
 
 

 

Бързо и лесно е да ни изпратите вашите коментари. Всичко, което ви трябва е един имейл адрес или регистрация в Facebook, Twitter или Google - с помощта на бутона "отговор" можете или да публикувате коментар по-долу, или да отговорите на съществуващ коментар. (Съвет: използването на символа @ пред дадено име означава, че вашето съобщение е адресирано до конкретен потребител – например, @ ITF означава, че вашият отговор е насочен към потребител ITF).

Моля, имайте предвид, че всички публикувани коментари са обект на политиката на ITF за допустимо използване, вижте Политика за допустимо използване. Разберете повече за Условията на ITF за използване (Условия за използване) и Декларацията за поверителност (Декларация за поверителност), като щракнете върху връзките.